בדיקות שטח לגבולות כיסוי אתרי רדיו ומידע חיוני אחר הנוגע לרשת על פי דרישת הלקוח

בנוסף לנתוני התקשורת והמסקנות המופיעות בחוות הדעת יתכנו מקרים בהם תתבצע בדיקת אימות בפועל של נתוני התקשורת בשטחי הכיסוי של תחנות הבסיס (האנטנות) הרלוונטיות.

בדיקות מסוג זה יבוצעו בדרך כלל על ידי ביקור או נסיעה עם ציוד בדיקה יעודי במקומות בהם נדרש איכון סלולארי, בדיקה מסוג זה הינה בעלת השפעה מכרעת על חיזוק או שלילה של מהימנות הפרטים המופיעים בחוות דעת העוסקת באיכון סלולרי.

בבדיקות מסוג זה תתבצע התאמה בין נתוני התקשורת כפי שהם נמסרים ממפעילי התקשורת בצורה של רשומה מוסדית ומפות כיסוי על פי רוב מבסיסי הנתונים המצויים אצל מפעילי התקשורת באופן שוטף, לעיתים קרובות בדיקת שטח של נתונים מסוג זה יש בה כדי למצוא סתירות מהותיות בין נתוני התקשורת לבין המצב בפועל , לדוגמא ניתן לראות מצבים בהם מנוי סלולארי האמור לקבל שירות מתחנת בסיס הנותנת שירות לאיזור כיסוי המופיע במפות הכיסוי של המפעיל מקבל שירות מתחנת בסיס אחרת בפועל ,פרט שיש בו כדי להשפיע השפעה מהותית על בירור העובדות.