מתן חוות דעת כוללת בנושא איכון סלולארי וכל מידע אחר הקשור ברשתות מיתוג ורדיו סלולארי

במקרה בו לראיות המבוססות על איכון הסלולארי יש משקל ראייתי כבד העשוי לסייע סיוע של ממש לבירור העובדות, יתבקש צו המורה לגורם הרלוונטי להעביר לידי הצד המבקש נתוני תקשורת הכוללים בין היתר: פלטי שיחות נכנסות , פלטי שיחות יוצאות, זמני שיחות, זמני משלוח וקבלת מסרון, זמני גלישה באמצעות טלפון חכם, מפות כיסוי , סוג שיטת השידור הסלולארי באמצעותה הוקמה שיחת סלולרית וכו'

על מנת לעבד את הנתונים הרבים שחלק גדול מהם דורש נסיון והבנה בפענוחם, תתבקש חוות דעת מומחה שתכליתה למצות ממכלול נתוני התקשורת שיתקבלו (על פי רוב מהמפעיל הסלולרי) את המסקנה בדבר היותם מתאימים לביסוס ראייה שעל פי ניתן לקבוע או לשלול קביעה עובדתית המתבססת על איכון סלולרי.

חוות דעת הנוגעת לאיכון סלולארי תקיף מכלול רב של פרטים וברוב המקרים תכלול מסקנות הנוגעות לאיכון המנוי ונדרשות לביסוס ראייתי של העובדות העשוי לסייע סיוע משמעותי.