מתן חוות דעת נגדית על חוות דעת קיימת בנושא איכונים סלולאריים

במקרים בהם בירור העובדות מצריך זאת, יכלול חומר הראיות בתיק בין היתר חוות דעת של מומחה מטעם התביעה ,במסגרתו תבקש התביעה לבסס ראיות המסתמכות על נתוני איכון סלולרי, חשוב לציין כי חוות דעת מסוג זה ניתנת פעמים רבות לסתירה לדוגמא:

  • במקרים רבים ניתן לייחס מסקנות שונות לנתונים זהים.
  • במקרים מסויימים ניתן לשלול באופן מוחלט את מהימנות הפרטים שיופיעו בחוות הדעת , לדוגמא במקרים בהם התבסס המומחה על נתונים שאין התאמה בינם לבין המצב שיתגלה לאחר בדיקות בשטח.
  • במקרים בהם אין עמידה של המומחה בתקנות הנוגעות לקבלת רשומה מוסדית כראייה.

בדרך כלל לא תצורף חוות דעת לחומר הראיות אם אין בה כדי לשרת את מטרות הצד המבקש , אולם אם צורפה , יש לבחון אותה באופן מעמיק ולהגיש מסקנות הנוגעות הן לאופן הכנתה והן בנוגע למהימנות הפרטים המופיעים בגופה – סתירת חוות דעת מצריכה הכרות מעמיקה עם מכלול פרטים רב מאד הנוגע לרשתות סלולריות ולדרך התהוותם של הנתונים על פיהם תתבסס חוות דעת של מומחה בתחום.