מתן ייעוץ וחוות דעת ראשונית בענייני איכון סלולארי

לא בכל מקרה בו מתבקש לבסס ראייה על איכון סלולרי ,ניתן לעשות זאת בפועל, קיימים מקרים רבים בהם חוסר היכרות עם מבנה הרשת הסלולארית ,סוג הנתונים הנשמרים בה ועל אלו נתונים ניתן לבסס ראיות באופן יעיל עלולה ליצור הערכה לא נכונה הנוגעת להסתמכות על נתונים מסוג זה.

לרוב ניתן במסגרת פגישת ייעוץ ראשונית והיכרות כללית עם העובדות כדי לקבוע אם הכנת חוות דעת עשויה לסייע לבירור העובדות או לשלול את נחיצותה.

מומלץ לבצע תיאום ציפיות בין המטרה הסופית שלשמה נדרשים עירוב של נתוני איכון סלולרי בבירור העובדות, לבין היכולת להסתמך על נתונים מסוג זה לצורך השגת המטרה. הערכה נכונה של הפרטים יש בה כדי לחסוך בעלויות כספיות הכרוכות בהכנת חוות דעת בטרם היא נדרשת, ובמקרים בהם נדרש איכון המורכב מפרטים רבים עשוי הדבר להיות כרוך בעלויות לא מבוטלות ולארוך זמן רב.