1) אין להסתמך על המידע המופיע באתר לצרכים כלשהם, כל העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד.

2) אין באמור באתר או בעצם הכניסה אליו כדי להטיל אחריות כלשהיא על בעלי האתר.

3) בעלי האתר לא מתחייבים להשיב ו/או לטפל בפניות שיעשו אליהם דרך האתר ובכלל וכל התקשרות תהיה לשיקול דעתו הבלעדי של המומחה.

4) כל הכתוב באתר זה מוגן בזכויות יוצרים, אין לעשות שימוש בכל דרך שהיא בחומר כתוב המופיע באתר ללא הסכמה מפורשת ובכתב מבעל
האתר, עו"ד שרון פרי.