איכון ואיתור מנוי ברשת סלולרית הינו תהליך בו מפענחים את מיקומו הגיאוגרפי של מנוי סלולרי בעת ביצוע שיחה בין תוך כדי ביצועה בזמן אמת או על ידי פענוח רשומות השיחה שנוצרו בעקבותיה.

שיחה סלולרית בשלב הראשון להשלמתה מתנהלת מול תחנת בסיס (BTS – Base station) המכסה שטח גיאוגרפי מסויים, כל יזימת שיחה היוצאת או נכנסת אל מנוי ברשת הסלולרית מכילה בתוכה מידע מדויק לגבי זהות תחנת הבסיס ממנה יצאה השיחה , ללא מידע זה לא תוכל הרשת להקצות משאבים פיזיים (תדרים, ערוצי דיבור, מעגלי קידוד שמע) למנוי הנחוצים לצורך הקמת שיחה או קבלתה.

שיחה סלולרית מתנהלת ברוב המקרים מול סקטור בודד מכלל הסקטורים המצויים בתחנת הבסיס, אתר בסיס טיפוסי מכיל על פי רוב שלושה סקטורים שכל אחד מהם הינו בעל אלומת כיסוי המכסה שטח גיאוגרפי בטווח ובגזרה מוגבלים, בעת שהטלפון הנייד מתקרב לגבולות גזרת הכיסוי של הסקטור המשרת אותו הוא יבצע תהליך של כניסה לתחום הכיסוי של תחנת בסיס אחרת ,תהליך זה נקרא Handover שבאמצעותו "נודד" הטלפון הנייד בין תחנות בסיס שונות ברשת.

מאחר וכל האירועים ברשת הסלולרית מתועדים ונשמרים ברשומות שיחה ומאחר ומיקומם הגיאוגרפי של כלל תחנות הבסיס ברשת הינו קבוע וידוע מראש ישנם בידי המפעיל יכולות טכניות טובות לאיכון ואיתור של מנוי סלולארי על פי הדרכים שיפורטו בהמשך מסמך זה.

תהליך האיכון של מנוי סלולרי מבוסס בעיקרו על שלוש דרכים :

1) איכון בדיעבד – כלומר פענוח רשומת השיחה הנוצרת בעקבות כל שיחה בודדת לאחר ביצוע בשיחה באופן הבא:

כל שיחה בודדת המתקבלת או יוצאת מהרשת בין אם הושלמה בהצלחה ובין אם נכשלה יוצרת רשומת שיחה או במינוח המקצועי CDR (Call Data Record), כל רשומת שיחה מכילה בתוכה את שם תחנת הבסיס וכן את הסקטור ששירת את השיחה ,מאחר ומיקומה הגיאוגרפי של תחנת הבסיס הינו קבוע וידוע מראש ומאחר וטווח הכיסוי האפקטיבי של הסקטור ששירת את השיחה גם הוא ידוע מראש ניתן לקבוע ולומר כי המנוי שהה בעת ביצוע שיחה בכל נקודה ונקודה אפשרית ב"מטריית הכיסוי" של האנטנה על פי מפות הכיסוי המצויות ברשות המפעיל.

2) איכון בזמן אמת הנקרא בשפה המקצועית Real Time Call Tracing , בתהליך זה מתבצע מעקב אחרי המנוי בזמן אמת והמפעיל עוקב אחרי נתוני השיחה המגיעים מכיוון המנוי לכיוון הרשת תוך כדי ביצוע השיחה, תהליך זה מיועד בעיקרו לאיתור מנוי במצבים המצריכים את ידיעת מיקומו באופן מיידי לדוגמא איתור נעדרים או מעקב לצרכים שונים.

3) איכון על פי נתונים שהמנוי שולח את המפעיל באופן מחזורי על מנת לשמור על זמינותו ברשת הסלולרית – בעת שהמנוי הסלולרי נמצא במצב זמין ברשת הסלולרית הוא משדר את מיקומו לכיוון רשת במספר תרחישים שיפורטו, הבעיה עם תרחישים אלו הינה שהמפעיל אינו שומר באופן תמידי את הנתונים לגבי כלל התרחישים בהם המנוי מעדכן את הרשת במיקומו ויכול אף לבחור שלא לשמרם כלל ,הכל על פי צרכיו והגדרותיו, מצאתי לנכון להביא תרחישים אלו ולציין את קיומם ברשת (הנפוצים ביותר):
תרחישים בהם מעדכן המנוי את הרשת במיקומו

א) בעת הדלקה של מכשיר סלולרי נשלח לכיוון הרשת המיקום ממנו נרשם המכשיר (תהליך זה נקרא Location Update))

ב) בעת כיבוי מכשיר יזום (לא בעת הוצאת סוללה) נשלח לכיוון הרשת מידע לגבי האתר בו התנתק המנוי מהרשת תהליך זה נקרא IMSI DETACH

ג) כל פרק זמן קבוע וידוע מראש משדר המנוי את מיקומו לכיוון הרשת על פי הגדרת המפעיל (הפרמטר הקובע את משך הזמן בין שידור לשידור נקרא בשיטת GSM – T3212
ד) בעת מעבר תוך כדי שיחה בין תחנת בסיס אחת לאחרת (תהליך זה נקרא HandOver)

ה) בעת מעבר בין LAC אחד לLAC אחר

ו) בעת מעבר בין שני BSC-ים ( Inter BSC Hanover )

יש לציין כי תיאור התרחישים הינו חלקי בלבד ואינו כולל את כלל התרחישים האפשריים.