איכון סלולרי הינו הליך במסגרתו מתבצע ניתוח של מכלול נתונים הקשורים למנוי סלולרי שמטרתו העיקרית (אך לא היחידה) הינה לקבוע את מיקומו של המנוי בזמן נתון , איכון סלולרי מתבקש בעיקר במקרים בהם נדרשת הכרעה או בירור עובדות בהם למקום האירוע ישנו משקל ראייתי חשוב.

עם הפיכת הטלפון הנייד לחלק בלתי נפרד מחיי היום יום נהפכו מפעילי התקשורת המספקים את שירותי הרשת באופן אוטומאטי לבעלים של מאגר מידע עצום הנגזר מעצם השימוש במכשיר הנייד, כל שיחת טלפון , מסרון טקסט או גלישה באינטרנט המתבצעים באמצעות הטלפון הנייד משאירים את חותמם במאגרי המידע של ספקי השירות ומאפשרים במקרה הצורך לשלוף מידע מסוג זה שיש בו כדי להצביע על הרגלי שימוש והתנהלות יומיומיים, הנגזרים בין היתר מפירוטי שיחות, יעדי חיוג קבועים, זמני שיחה, מיקומי יזימת וסיום שיחה, מסלולי התקדמות בעת שיחה המנוהלת בין מספר אתרים ועוד מידע רב שיש בו כדי לפגוע פגיעה חמורה בפרטיות ולחשוף מידע רב על התנהלות יומיומית המוגנת ומעוגנת בחוקי הגנת הפרטיות.

במקרה ונדרש איכון סלולרי כראייה בבית משפט, יועברו מכלול הנתונים למתן של חוות דעת מטעם מומחה האמור לנתח את המידע ורשומות הנמסרות מהמפעיל הסלולרי לצורך מתן מסקנות רלוונטיות בהליך הנדון.

חוות דעת מסוג זה הינם בעלת משקל ראייתי חשוב ביותר, היות ונתון המיקום הינו בדרך כלל בעל משמעות כבדה באירועים פליליים, חוות דעת הניתנת על ידי התביעה ו/או ההגנה ניתנת במקרים רבים לסתירה ו/או להזמה באופן חלקי או מלא ,לאחר ניתוח מעמיק של מכלול נתוני התקשורת, ולעצם סתירה מסוג זה בין חלקית ובין מוחלטת יש כדי להיטיב או להרע את המשקל הראייתי של חוות הדעת המבוססת על נתוני איכון סלולרי וכפועל יוצא להשפיע השפעה מכרעת על התוצאות וההכרעות בנושא המובא בפני הערכאה הרלוונטית.

איכון סלולרי הינו הליך המורכב מפרטים רבים השמורים במאגרי המידע של המפעיל הסלולרי בו רשום המנוי עליו נדרש האיכון – כמות הפרטים השמורה בגין כל שיחה כוללת בין יתר הפרטים את האתר ממנו יצאה השיחה בגינה מבוקש האיכון ולכל אתר ישנה מפת כיסוי רלוונטית הכוללת את גבולות הכיסוי הגיאוגרפיים לכל אתר ממנו יצאה השיחה.

לאור העובדה כי מרבית תעבורת התקשורת הקולית מועברת כיום באמצעות טלפונים ניידים ובעשור האחרון עלה נפח השימוש בטלפונים ניידים באופן משמעותי לעומת נפח השימוש בתקשורת קווית, הופך המכשיר הנייד למאגר מידע זמין וקבוע לגבי כל מנוי העושה בו שימוש, מאחר ובנוסף להיותו של המכשיר הנייד כמכשיר ליזימה וקבלת שיחות הוא משמש עבור משתמשים רבים כ"משרד נייד" ,הכולל בתוכו שמות אנשי קשר, דואר אלקטרוני, מאגר תמונות, מסמכים, סיסמאות ועוד מידע סודי רב ביותר הניתן לשליפה באמצעים טכנולוגיים שברובם נוגדים ומפרים את חוקי הגנת הפרטיות.

מרבית המכשירים הניידים מעבירים בנוסף למיקומם המשוער בזמן יזימת וקבלת שיחות את מיקומם המדוייק באמצעות רכיב הGPS המצוי כיום במרבית הטלפונים החכמים כרכיב סטנדרטי, ניתן במקרים מסויימים לקבל אף נתונים מסוג זה מגורמים העושים שימוש במיקום המכשיר בזמן אמת לצרכים שונים ומגוונים שהינם צרכים שיווקיים בעיקרם – איכונים סלולריים אינם מבוססים על נתוני מיקום מסוג זה אלא על נתונים הקשורים לאיזור הכיסוי של האנטנה הסלולרית עליה ניזומה או התקבלה שיחה סלולרית.