Entries by cellex

איכון ואיצור מנוי ברשת סלולרית הינו תהליך בו מפענחים את מיקומו הגאוגרפי של מנוי סלולרי בעת ביצוע שיחה, בין תוך כדי ביצוע בזמן אמת, או על ידי…

על מנת לאכן מנוי סלולארי ברמת דיוק מקסימאלית יש צורך לרדת לרמת הרכיב המכסה את יחידת השטח הקטנה ביותר – שהוא הסקטור (או האנטנה).

איכון סלולארי הינו הליך במסגרתו מתבצע ניתוח של מכלול נתונים הקשורים למנוי סלולרי שמטרתו העיקרית (אך לא היחידה) הינה לקבוע את מיקומו של המנוי בזמן נתון.

רשומת שיחה הינה קובץ בדיד המכיל בתוכו את מכלול הנתונים הנוגעים לשיחת טלפון שעברה ברשת, מיד מרגע יזימת השיחה…