מתן חוות דעת בתחום איכון סלולרי

ייעוץ בתחום איכון סלולרי לעו"ד ורשויות החוק

בדיקות רשת באמצעות ציוד בדיקה מקצועי .

בדיקת חוות דעת קיימות והופעות בבתי משפט.

הכנה וניתוח חומר חקירה, הנוגע לאיכון סלולרי.

052-371-371-3