מהי רשומת שיחה?

רשומת שיחה הינה קובץ בדיד המכיל בתוכו את מכלול הנתונים הנוגעים לשיחת טלפון שעברה ברשת, מיד מרגע יזימת השיחה ועד לניתוקה על ידי מי מהצדדים מנטרת הרשת בזמן אמת את כל המידע לגבי שיחה בודדת בין אם הצליחה ובין אם נכשלה.

רשומות שיחה ( CDR ) הינם הבסיס עליהם מתבסס כל מפעיל סלולרי בין היתר על מנת לדלות מידע שיאפשר לו להתחשבן מול לקוחותיו שהם הבסיס לקיומו ולכן עליהם להיות ברמת אמינות גבוהה ביותר.

בכל דקה בודדת נוצרים ברשת עשרות אלפי רשומות שיחה.

על מנת לאמוד את אמינות רשומות השיחה הנוצרות ברשת בעקבות כל שיחה בודדת יש צורך להתחקות אחר מסלול שיחה סלולרית מרגע יזימתה ולהכנס אל כל מקטעי המידע אותם עוברת השיחה במסלולה עד לשלב הסופי והאחרון בו היא נוצרת.

רשומת שיחה המכילה מידע מפורט מאוד שמטרתו הראשית הינה התחשבנות מול לקוחות החברה אך ישנם מטרות חשובות נוספות כגון:

 • בחינת ביצועי הרשת בשעות העומס
 • בחינת משך שיחה ממוצע למנוי
 • כמות הכשלונות וההצלחות ביזימת שיחה
 • בדיקה האם משאבי הרשת מספיקים כדי לתמוך בכמות המנויים
 • סיבות העיקריות לניתוק השיחה
 • איכון ואיתור של מנויים סלולרים

כפי שיתואר עוד בהמשך המידע הרב הנשמר ברשת לגבי כל שיחה בודדת הינו עצום בהיקפו, CDR בודד מכיל בתוכו עשרות רבות של פרמטרים ונתונים המתעדים את כל האירועים המתרחשים מרגע יזימת השיחה ועד לניתוקה, המפעיל יכול לבחור לשמור רק חלק מהמידע ולא את כולו שכן שמירת כל המידע הנוגע לשיחה סלולרית יכול להגיע למאות רבות של פרמטרים שידרשו מהמפעיל נפחי אחסון מידע עצומים בהיקפם, מטעמים אלו ומטעמים השמורים למפעיל ולמדיניותו נשמרים ומנוטרים בכל רשומות השיחה הנתונים הבסיסיים ביותר, נתונים נוספים שאין חובה קריטית לשמרם לא ינוטרו ולא יופיעו ברשומת השיחה.

אמינות המידע המזין את המנגנונים המייצרים רשומות השיחה הינו פועל יוצא של שיטות האבטחה המופעלות על מנת לאבטח את המידע המועבר ברשת שיפורטו בהמשך, כמו כן אתאר מהי רמת המעורבות של גורם אנושי בכל שלב ושלב משלבי מעבר המידע ברשת הGSM .

שיחת טלפון יוצרת בסופה רשומת שיחה גולמית[1] הנקראת CDR  והיא למעשה מכילה את כל המידע הרלבנטי לשיחת הטלפון ובין היתר כוללת את הפרטים הבאים:

 • זמן השיחה
 • שם האתר עליו ניזומה השיחה
 • המספר המחייג
 • המספר המחויג
 • אורך השיחה
 • סיבת הניתוק
 • הצד המנתק
 • מספר הברזל של המכשיר הסלולארי ממנו ניזומה השיחה IMEI
 • הממסרים בהם עברה השיחה בדרך
 • תדר הרדיו עליו התנהלה השיחה
 • מספר הכרטיס החכם IMSI
 • מספר השאילתה לגבי ניתוב השיחה MSRN
 • האם השיחה היא מקומית או בינלאומית
 • זיהוי המתג היוזם
 • זיהוי המתג המקבל

הרשימה הנ"ל הינה חלקית ביותר ומכילה חלק קטן מהמידע המצוי ברשומת שיחה בפועל

רשומות ניהול השיחה הנ"ל הינם רשומות שיחה שנוצרות במתג (MSC) , מיד עם תחילת השיחה ע"י המנוי פותח המתג הליך של ניטור וניהול שיחה, במסגרת הליך זה מנהל המתג את השיחה במספר מישורים:

 • אישור יזימת השיחה
 • אישור קבלת השיחה
 • אימות המנוי מבחינת הרשאות ותכונות ברשת
 • פנייה לAUC לצורך ביצוע תהליך אוטנטיקציה
 • פנייה לEIR לצורך בדיקה של המצאות המכשיר ממנו חוייגה השיחה ב"רשימה השחורה"
 • הקצאת משאבי רשת פיזיים לצורך ביצוע השיחה
 • הקצאת מספר ייחוס יחודי שילווה את השיחה ויהווה את תעודת הזהות שלה במידה ויתבצע מעבר למתג אחר

בסיום השיחה יישמר כל המידע שנצבר על השיחה בתחילתה, בסופה ובמהלכה בקובץ שנקרא CDR ויעבר לתוך יחידה במתג הנקראת charging unit במהלך תהליך זה של ניטור השיחה מתבצע רישום הנתונים בזמן אמת של כל פעולה או תהליך המהווים חלק מהשיחה לרבות מניית זמני השיחה וביצוע רישום וניטור של כלל הפעולות המובאות בסעיף X בשלב זה אין יכולת להתערב בשום אופן בהתהוות הנתונים מאחר והם מתגבשים ומתהווים על פי תרחיש השיחה בזמן אמת, לכל שיחה ללא קשר לאם הושלמה או לא נוצר CDR בדיד המכיל את נתוניה ולפיכך יש יסוד סביר להניח כי בדקה בודדת נצברים רשומות שיחה CDR – ים בסדר גודל של עשרות אלפי רשומות שיחה , בכל פרק זמן קבוע ומוגדר מראש נסגר קובץ של כל הCDR-ים שנוצרו ביחידת זמן נתונה ומועבר לאחסון בדיסק פנימי המצוי בתוך המתג עצמו לפני העברתו ל billing center .

לאחר שנשמרו מספר קבצי CDR-ים מוגדר מראש בcharging unit הם מועברים לכיוון הbilling center

חשוב לציין כי המפעילים הסלולאריים אינם חברות המפתחות מערכות מידע ואפליקציות אלא עושות שימוש באפליקציות קיימות המקובלות בשוק הטלקום העולמי לצורך ניהול ועיבוד של רשומות שיחה ולכן כמעט כלל התהליכים הכרוכים ביצירת רשומות שיחה, הינם תהליכים בהם יש למפעילים שליטה על מבנה תוכן הרשומות על פי צרכיהם אך לא על דרך התהוות הרשומות שכן אלה נוצרות ע"י אלמנטים ברשת ללא כל מעורבות של גורמים נוספים, המפעיל הסלולארי לוקח מרשומות אלו ושומר אך ורק את המידע הנחוץ לו כגוף עסקי.